DHSG

Eerste symposium over bijschildklier identificatie en bijschildklier angiografie met fluorescentie en andere technieken

  • admin
  • 11 maart 2019

Na twee fantastische dagen in Genève, proberen we op het vliegveld een samenvatting te geven van ons bezoek aan een inspirerend congres, puur en alleen over bijschildklieren en fluorescentie. De gastheer was prof. dr. Frederic Triponez, een thorax en endocrien chirurg uit Zwitserland.

Allereerst werd het probleem van hypoparathyreoïdie na schildklier chirurgie benadrukt. Iedereen was het er over eens dat de ‘1% rule’ verworpen moet worden. Het percentage persisterende hypoparathyreoïdie na schildklier chirurgie, ligt ergens tussen de 5-15%. Het ontbreken van eenduidige definities en verschil in case mix, maken onderlinge vergelijkingen moeizaam. Maar dat het probleem groter is dan weerspiegelt in de literatuur, mag duidelijk zijn. 

Vervolgens werden er verschillende technieken besproken om bijschildklieren te kunnen identificeren, beschermen en evalueren. Bijschildklieren hebben de eigenschap om sterk autofluorescent te zijn. In het near-infrared spectrum kunnen ze peroperatief goed zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast zijn verschillende contrastmiddelen zoals ICG en methyleen blauw beschikbaar om vascularisatie en vitaliteit van bijschildklier te beoordelen.

Ondanks alle technische innovaties, ontbrak de RCT die de toevoeging van deze nieuwe snufjes aan de huidige operatietechniek evalueert. De vraag blijft of de extra kosten die deze technieken met zich meebrengen, de investering waard is. Het peroperatief zichtbaar maken en evalueren van bijschildklieren blijft een bewegelijk veld. Misschien is de tijd rijp om de ontbrekende RCT gezamenlijk in Nederland op te zetten, om de waarde van de technieken voor zowel patiënt als portemonnee te onderzoeken.

Natuurlijk kon een foto met de grootmeester prof. Dr. Quan-Yang Duh uit San Francisco niet ontbreken.

Het congres wordt waarschijnlijk over twee jaar weer georganiseerd. Het zou leuk zijn als we daar met een grote Nederlandse delegatie aanwezig zouden zijn!

Groeten,

Tessa van Ginhoven & Milou Noltes

© 2018 Dutch Hyperparathyroid Study Group      Disclaimer