DHSG

RHINO-trial

RHINO-trialLogo RHINO

PaRatHyroidectomy versus cInacalcet for the correctioN of secondary hyperparathyrOidism in end stage renal disease patients

Cinacalcet (merknaam Mimpara®) is een medicijn dat bij hyperparathyreoidie de werking van de bijschildklier kan doen afnemen en het calciumgehalte in het bloed doet dalen. Sinds de introductie van dit geneesmiddel in Nederland in 2005 is de behandeling van matig ernstige tot ernstige hyperparathyreoidie drastisch veranderd: in plaats van een operatie (parathyreoidectomie) krijgen verreweg de meeste patiënten nu (in eerste instantie) cinacalcet voorgeschreven. Opvallend genoeg zijn er echter geen onderzoeken gedaan die de effectiviteit van cinacalcet met parathryreoidectomie direct vergelijken. Het medicijn cinacalcet heeft echter een breed scala aan bijwerkingen, is niet in alle gevallen effectief waardoor een operatie vaak alsnog nodig is, en is een van de duurste geneesmiddelen die Nederlandse dialysepatiënten chronisch gebruiken. In Australië is onlangs, na het bekend worden van de resultaten van de EVOLVE studie (waarin werd aangetoond dat cinacalcet het risico op hart- en vaatziekten bij dialysepatiënten niet verlaagt) besloten om het medicijn cinacalcet niet langer te vergoeden. Wij vinden dat het tijd is om een vergelijkend onderzoek te starten waarbij een selecte groep patiënten (met matige tot ernstige hyperparathyreoidie) gerandomiseerd worden tussen medicijn cinacalcet en de parathyreoidectomie.

Een groep Nederlandse nefrologen en endocrien chirurgen zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor een landelijk onderzoek met de naam RHINO in samenwerking met de patiëntenvereniging. Een van de plannen ten aanzien van financiering is het indienen van een (voor-)aanvraag voor een Doelmatigheidssubsidie bij ZonMW.

 

 

© 2018 Dutch Hyperparathyroid Study Group      Disclaimer